Η επιφάνεια της λίμας χαρακτηρίζεται από την τραχύτητά της (grit), πρόκειται για το πλήθος των 'ακίδων' ανά τετραγωνική ίντσα και δείχνει το πόσο άγρια ή μαλακή είναι η επιφάνεια. Όσο πιο μικρό είναι το grit, τόσο πιο άγρια είναι η λίμα, όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο μαλακή.

Επιλέξτε grit ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Προτιμήστε μικρότερο grit για τεχνητά νύχια και μεγαλύτερο για φυσικά.

Περιγράφουμε την γκάμα της TROSANI, ξεκινώντας από τις πιο σκληρές.

Για τεχνητά νύχια

Το μικρότερο grit της TROSANI είναι το 80 (λίμα 04015) και είναι κατάλληλο για τεχνητά νύχια και μόνο. Λάβετε υπόψιν ότι πρόκειται για την πιο σκληρή λίμα.

Η επόμενη διαβάθμιση είναι το 100 (λίμα 04020), τραχειά επιφάνεια κατάλληλη για τεχνητά, όμως πιο απαλή από την 80.

Η επιλογή εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις και την εμπειρία του / της τεχνικού.

Για φυσικά νύχια

Αφήνοντας το φάσμα των επιφανειών 80 και 100, περνάμε στις πιο μαλακές 180 και 220, κατάλληλες για φυσικά νύχια, πρόκειται για τη 04021 (180/180) και την ακόμα πιο μαλακή 04027 (220/220).

Συνδυαστικές λίμες

Στην γκάμα της TROSANI θα βρείτε ακόμα λίμες δύο επιφανειών. Συνδυάζουν στην ίδια λίμα, δύο επιφάνειες, μια πιο σκληρή (100) και μια πιο μαλακή (180), έτσι ώστε με την ίδια λίμα να επιτύχετε δύο διαφορετικά αποτελέσματα.

Η γκάμα αυτή διαθέτει 4 λίμες:

  • Στο κλασικό σχήμα την 04029,
  • σε μπανανέ την 04024,
  • σε ζεβρέ την 04028
  • και τέλος την πιο οικονομική, από αμμόχαρτο, την 04010.

Και πάλι η τελική επιλογή αφήνεται στην εμπειρία του / της τεχνικού.